Zootekni (YL) Ders Kataloğu

Ders

2013 - 2014 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2013-2014 Güz Dönemi Zootekni Dersleri() 20
LÜ-ZT-45 Alternatif Yem Kaynakları 3 0 5
LÜ-ZT-15 Araştırma ve Deneme Metodları 3 0 5
LÜ-ZT-29 Deney Hayvanları ve Beslenmeleri 3 0 5
LÜ-ZT-66 Et Sığırlarının Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-41 Genetik Eğilimi Tahmin Yöntemleri 3 0 5
LÜ-ZT-07 Genetik Parametreler ve Tahmin Metodları 3 0 5
LÜ-ZT-40 Hayancılıkta Damızlık Değeri Tahmini 3 0 5
LÜ-ZT-65 Hayvan Beslemede Biyoteknolojik Ürünleri Kullanılması 3 0 5
LÜ-ZT-51 Hayvan Beslemede İleri Rasyon Hazırlama Tekniği 3 0 5
LÜ-ZT-57 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analiz Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-06 Hayvan Islahında En Küçük Kareler Analizi 3 0 5
LÜ-ZT-04 Hayvan Popülasyonlarının Genetiği 3 0 5
LÜ-ZT-44 In vivo ve in vitro Yöntemlerle Metabolik Enerji İçeriklerinin Saptanması 3 0 5
LÜ-ZT-54 İleri Deneme Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-39 İstatistik, Bilgisayar Uygulamaları ve Hayvancılık 3 0 5
LÜ-ZT-35 Kanatlı Beslemenin Teorik İlkeleri 3 0 5
LÜ-ZT-38 Kanatlı Hayvanların Sindirim Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-ZT-10 Kanatlılarda Besleme Hastalıkları 3 0 5
LÜ-ZT-26 Karkas Sınıflandırma ve Derecelendirme Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-31 Karma Yemlerde Mikrobiyal Bozulmalar 3 0 5
LÜ-ZT-24 Kırmızı Et Bilimi 3 0 5
LÜ-ZT-53 Korelasyon ve Regresyon Analiz Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-19 Koyunculuğun Bilimsel Esasları 3 0 5
LÜ-ZT-46 Küçükbaş Hayvanlarda Döl Verimi 3 0 5
LÜ-ZT-52 Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-47 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Bakım ve Sürü İdaresi 3 0 5
LÜ-ZT-56 Laktasyondaki Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-23 Mezbahacılık Bilgisi I 3 0 5
LÜ-ZT-34 Minarallerin Hayvan Beslemedeki Etkileri ve Önemi 2 2 5
LÜ-ZT-36 Mineral Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-61 Moleküler Genetik Verilerin Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi 3 0 5
LÜ-ZT-60 Moleküler Genetik Yöntemler ve Uygulama Alanları 2 2 5
LÜ-ZT-62 Popülasyon Genetiği 3 0 5
LÜ-ZT-64 Protein Metabolizması 3 0 5
LÜ-ZT-58 Rumen Metabolizması 3 0 5
LÜ-ZT-50 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tüketimi 3 0 5
LÜ-ZT-43 Silaj Mikrobiyolojisi 3 0 5
LÜ-ZT-49 Süt Keçiciliği 3 0 5
LÜ-ZT-21 Süt Sığırında Modern Teknikler 3 0 5
LÜ-ZT-20 Süt Sığır Yetiştiriciliğinde Sürü Yönetimi 3 0 5
LÜ-ZT-16 Temel Genetik 3 0 5
LÜ-ZT-32 Yem Bitkilerinde Olumsuz Etkili Bileşikler 3 0 5
LÜ-ZT-11 Yemlik Yağlar 3 0 5
LÜ-ZT-12 Yem Mikroskopisi Teknikleri 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2013 - 2014 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2013-2014 Bahar Dönemi Zootekni Dersleri() 15
LÜ-ZT-45 Alternatif Yem Kaynakları 3 0 5
LÜ-ZT-63 Enerji Metabolizması 3 0 5
LÜ-ZT-66 Et Sığırlarının Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-41 Genetik Eğilimi Tahmin Yöntemleri 3 0 5
LÜ-ZT-07 Genetik Parametreler ve Tahmin Metodları 3 0 5
LÜ-ZT-40 Hayancılıkta Damızlık Değeri Tahmini 3 0 5
LÜ-ZT-65 Hayvan Beslemede Biyoteknolojik Ürünleri Kullanılması 3 0 5
LÜ-ZT-51 Hayvan Beslemede İleri Rasyon Hazırlama Tekniği 3 0 5
LÜ-ZT-06 Hayvan Islahında En Küçük Kareler Analizi 3 0 5
LÜ-ZT-04 Hayvan Popülasyonlarının Genetiği 3 0 5
LÜ-ZT-69 Hayvansal Üretimde Proje Uygulamaları 3 0 5
LÜ-ZT-44 In vivo ve in vitro Yöntemlerle Metabolik Enerji İçeriklerinin Saptanması 3 0 5
LÜ-ZT-54 İleri Deneme Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-39 İstatistik, Bilgisayar Uygulamaları ve Hayvancılık 3 0 5
LÜ-ZT-35 Kanatlı Beslemenin Teorik İlkeleri 3 0 5
LÜ-ZT-67 Kanatlılarda Bağırsak Ekosistemi 3 0 5
LÜ-ZT-10 Kanatlılarda Besleme Hastalıkları 3 0 5
LÜ-ZT-13 Kantitatif Genetik 3 0 5
LÜ-ZT-30 Karma Sanayinde Gelişmler 3 0 5
LÜ-ZT-24 Kırmızı Et Bilimi 3 0 5
LÜ-ZT-52 Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-47 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Bakım ve Sürü İdaresi 3 0 5
LÜ-ZT-56 Laktasyondaki Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-23 Mezbahacılık Bilgisi I 3 0 5
LÜ-ZT-27 Mezbahacılık II 3 0 5
LÜ-ZT-61 Moleküler Genetik Verilerin Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi 3 0 5
LÜ-ZT-60 Moleküler Genetik Yöntemler ve Uygulama Alanları 2 2 5
LÜ-ZT-62 Popülasyon Genetiği 3 0 5
LÜ-ZT-58 Rumen Metabolizması 3 0 5
LÜ-ZT-59 Ruminantlarda Yem Enerji Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 2 2 5
LÜ-ZT-50 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tüketimi 3 0 5
LÜ-ZT-43 Silaj Mikrobiyolojisi 3 0 5
LÜ-ZT-33 Silaj ve Silaj Yapma Tekniği 3 0 5
LÜ-ZT-49 Süt Keçiciliği 3 0 5
LÜ-ZT-68 Süt Sığırcılığında Meme Fizyolojisi ve Sağım 3 0 5
LÜ-ZT-21 Süt Sığırında Modern Teknikler 3 0 5
LÜ-ZT-20 Süt Sığır Yetiştiriciliğinde Sürü Yönetimi 3 0 5
LÜ-ZT-37 Uygulamalı Kanatlı Besleme 3 0 5
LÜ-ZT-32 Yem Bitkilerinde Olumsuz Etkili Bileşikler 3 0 5
LÜ-ZT-08 Yem Katkı Maddeleri 3 0 5
LÜ-ZT-11 Yemlik Yağlar 3 0 5
LÜ-ZT-12 Yem Mikroskopisi Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-17 Yerli Hayvan Genetik Kaynakları Koruması 3 0 5
Toplam AKTS: 30
Tez

2013 - 2014 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2013 - 2014 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30